Facebook

zakat bonus

Manfaat ketika Menunaikan Zakat Bonus

BSM Umat – Selamat atas bonus yang telah diberikan. Semoga dengan Bonus yang diterima dapat memacu prestasi  seluruh pegawai  Bank Syariah Mandiri.

Menunaikan kewajiban kepemilikan harta dengan berzakat membuat hidup #jadiberkah. Menjadikannya suci, serta mendapat janji Allah yaitu harta yang kita miliki tidak akan berkurang malah bisa berlipat ganda .

Banyak pertanyaan tentang bagaimana cara menghitung zakat bonus.

Berdasarkan pendapat Dewan Syariah Laznas BSM menyatakan bahwa Zakat Bonus pegawai tergolong kedalam zakat profesi. Dengan perhitungan 2,5% dari bonus yang didapatkan. Hal ini berdasar pada dalil :

“Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.” (HR. Abu Dawud).

Zakat merupakan salah satu pondasi dari rukun islam. Zakat sering disebut sebagai saudara kandung sholat, karena dalil yang disebutnya sering beriringan.

Manfaat dari Zakat untuk yang menunaikannya sangat banyak, beberapa diantaranya antara lain :

1.            Zakat dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air memadamkan api.

2.            Menjadi penyempurna islam seseorang.

3.            Menjadi bukti keimanan seorang muslim.

4.            Zakat dapat melipat gandakan harta.

5.            Zakat membersihkan harta dari unsur yang haram.

Dengan banyaknya manfaat zakat maka sebaiknya tidak menyia-nyiakan kesempatan berzakat saat mempunyai  rizki.

Mari bantu dan bahagiakan orang lain dengan membayar zakat di BSM Umat.

 

Scroll to top
Akun
Donasi
Laporan
Cari