Facebook

Aset

Cara Menghitung Zakat Aset Anda

Laznas BSM Umat – Aset atau harta yang dimiliki seseorang punya ukuran tertentu wajib dizakatkan.

1. Zakat perdagangan. Di mana setiap kekayaan atau penghasilan hasil dari berniaga atau berdagang wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika nilai total dari kekayaan kegiatan berdagang tersebut, setelah dikurangi kewajiban utang, telah mencapai nisab (yaitu setara nilai 85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul, maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

Rumusnya: (Modal yang diputar+keuntungan+piutang yang dapat dicairkan) – (utang-kerugian) x 2,5 %

2. Zakat pertanian. Cara penghitungannya dengan capaian nisab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok.

Sedangkan jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di sebuah daerah.

Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%.
Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram atau irigasi, maka zakatnya 5%.  Zakat dibayarkan setiap masa panen.

3. Zakat hewan ternak. Ketentuan ini berlaku bagi muslim yang memiliki hewan ternak.

Rumusnya: Untuk hewan ternak unta antara 5-9 ekor unta, maka zakatnya senilai 1 ekor kambing. Jika 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 

Untuk 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Sementara  20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Sedangkan zakat hewan ternak sapi atau kerbau, rumusnya yakni, antara 30-39 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun. Untuk 40-59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun.

Jika 60-69 ekor sapi/kerbau, maka zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Kalau 70-79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun  ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. Begitu pun perhitungan seterusnya.

Untuk kambing/domba. Jika 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing/domba. Sedangkan 120-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Sementara jika ada 201-399 ekor, maka  zakatnya 3 ekor kambing.

Kalau ada 400-499 ekor, zakatnya 4 kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

4. Zakat emas dan perak apabila sudah haul satu tahun dan mencapai nishab 85 gram emas murni, besar zakatnya 2,5%.

Sementara zakat perak harus mencapai haul setahun, dengan capaian nisab 595 gr perak, besar zakatnya 2,5%.

5. Zakat profesi atau penghasilan. Ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan atau penghasilan mencapai nisab ukuran tertentu. Saat ini ukurannya adalah pendapatan setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakat 2,5%.

6. Zakat investasi. Zakat ini dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan kontrakan atau kendaraan yang disewakan.

Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

7. Zakat tabungan, yakni setiap orang Islam yang memiliki uang dan telah disimpan selama satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat  sebesar 2,5%.

8. Zakat rikaz adalah harta temuan bisa berupa emas atau perak yang tidak diketahui pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

9. Zakat fitrah atau penyucian jiwa. Zakat ini wajib dibayarkan setahun sekali. Besarnya sekira 3,5 liter atau 2,7 kilogram beras atau bahan makanan yang dimakan sehari-hari.

Zakat ini dibayarkan di bulan Ramadhan sampai sebelum salat Idul Fitri. kamu yang menjadi kepala keluarga dan menafkahi banyak orang, berkewajiban pula mengeluarkan zakat fitrah tanggungan seperti anak, istri, orangtua, dan sebagainya.

Untuk meringankan pembayaran zakat, disarankan agar menyicilnya sehingga tidak perlu merasa kewalahan ketika semua kewajiban zakat jatuh tempo.

Scroll to top
Akun
Donasi
Laporan
Cari