Facebook

Tips Memperlancar Rezeki sesuai Ajaran Rasulullah SAW

Rezeki adalah salah satu rahasia Allah subhanahu wata’ala. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah salah satu kuncinya adalah bersyukur.

Bersyukur adalah hal wajib yang harus kita lakukan, karena walaupun kita belum mendapatkan rezeki berupa harta tetapi kita telah mendapatkan kenikmatan yang banyak seperti; nikmat iman dan islam, nikmat hidayah, nikmat dapat bernafas, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat panca indra dan lain sebagainya.

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam sangat mengerti betul kebutuhan umatnya, sehingga beliau memberikan berbagai tips untuk dapat mempermudah umatnya untuk mendapatkan rezeki.

Pertama, senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat.

“Maka Aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS Nuh [71]: 10-12).

Bisa dengan istighfar pendek maupun yang panjang seperti bacaan sayyidul istighfar.

Kedua, bertakwa dan tawakal kepada Allah subhanahu waatala. “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (QS At-Thalaq [65]: 2-3).

Caranya bisa dilakukan dengan meningkatkan amal ibadah dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semaksimal yang dapat dilakukan dengan mengharap ridho Allah SWT.

Ketiga, menyambung tali silaturahim. “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim.” (HR Bukhari dan Muslim).

Baik silaturahmi kepada keluarga, sahabat maupun kepada guru-guru yang telah memberikan ilmunya.

Keempat, gemar bersedekah dengan harta. “Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik baiknya.” (QS Saba’[34]: 39).

Anda bisa bersedekah melalui Laznas BSMU dengan bersedekah melalui lembaga akan membuat kebermanfaatan menjadi berlipat ganda. Dalam 10 ribu untuk sejuta kebaikan, siapapun mampu bersedekah dengan sejuta kebaikan yang akan didistribusikan.

Kelima, menunaikan ibadah haji dan umrah. ”Lakukanlah haji dan umrah, karena keduanya akan menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi, emas, dan perak.” (HR Ahmad).

Keenam, hijrah di jalan Allah. ”Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepa da Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisa’ [4]: 100).

Ketujuh, menafkahi penuntut ilmu. Anas bin Malik RA berkata, ”Dulu ada dua orang bersaudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang menuntut ilmu pada majelis Rasulullah SAW, sedangkan yang lainnya bekerja.

Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah SAW (lantaran ia memberi nafkah kepada saudaranya itu). Maka Nabi SAW bersabda, ”Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.” (HR Tirmidzi).   

Laznas BSMU memiliki program orangtua asuh yang membantu anak fakir miskin dan dhuafa agar dapat terus bersekolah.

   SHARE 
Facebook
Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top
Akun
Donasi
Laporan
Cari